10 anledningar att välja Flowrox!

Publicerad 18 juni, 2015

  1. Full flödes konstruktion med slät insida ger fritt flöde.
  2. 100 % tät även med små partiklar i mediet.
  3. Tätningslös-Slangen i ventilen är den enda delen i kontakt med mediet.
  4. Slangen är naturligt resistent mot slitage och korrosion – gummi kan vara upp till 5 gånger mer hållbart än metall.
  5. Låga underhållskostnader - Slangen är den enda slitdelen.
  6. Slangventilen är självrensande tack vare att beläggningen bryts bort när ventilen manövreras.
  7. Stort program med olika typer av gummimaterial för olika medier.
  8. Anpassningsbar ventilkonstruktion för specifika processförhållanden. (modul design )
  9. Arbetstryck upp till 100 bar.
  10. Standardstorlekar upp till DN 1000.