SMART Solutions

Flowrox Smart SolutionsTM är ett nytt sätt att kombinera Er process och Industrial Internet of Things (IIoT)

 
Flowrox Smart SolutionsTM är ett nytt sätt att kombinera Er process och Industrial Internet of Things (IIoT).

Smarta ventiler och pumpar är nästa generations lösningar som levererar data och information för att kunna säkerställa pålitlig och kostnadseffektiv production. Realtids information från anläggningen resulterar I optimiserad produktion, maximerat resultat och minimerade oplannerade driftstop..

Flowrox Scaling Watch

Givare för inmontering i systemet.

Electrical cabinet_3D

Automationsskåp för ihopkoppling med befintligt styrsystem.

 

Fördelar med Flowrox Scale Watch:

Kontinuerlig övervakning av oönskad påbyggnad/beläggning i rörsystem.

Beräknar fritt utrymme i röret.

Inga oplanerade stopp- maximerad produktionstid.

Användningsområden:

Flowrox Scaling Watch är optimal i olje-och vattenbaserade processer. Exempelvis vid oönskad beläggning  av kalciumkarbonat, kalciumsulfat och bitumen inom Olja&Gas, kemisk industri, gruv- och mineral industrin samt Papper& Massa.

 

Exempel på installation

ScalingWatchBenefits