Våra kunder

Proven partner in process

Våra kunder ställer stora krav på att ventilerna skall vara täta och att pumparna klarar mediat under så lång tid som möjligt.

PinchValves_MV+punTAILING  DISCHARGE 700 mm_PUN
Bland våra kunder hittar man framför allt gruvor, anrikningsverk, pappersbruk, stålverk, cementfabriker och energiverk.

våra ventiler och pumpar arbetar bland annat med:

Pneumatisk transport av:

Aska
Cement
Lime
Gips
Sand
kiselgur
Granuler
Mjölkpulver
• Socker
• Spannmål

Vi på Minrox har  specialiserat oss på ventiler för on / off  och reglering av slitande och aggressiva vätskor
 Kalkslurry
Partikelhaltiga vätskor
Syror och baser
Vätskor med hög TS
högviskösa vätskor
Dricksvatten
• Slam
Oljor
Orena vätskor i allmänhet
Massa

Våra peristaltiska pumpar med kapacitet upp till 100 m3 eller mycket fin dosering.

Slangpumparna från Flowrox (fd Larox Flowsys)är utformade för att hålla längre med delar som är lätta att byta ut. Flowrox slangpumpar är idealiska för vätskor med hög torrhalt och slitande eller korrosiva egenskaper. Torrkörning eller luft i vätskan är heller inget problem för pumparna.

.Kalkmjölk/kalkslurry
vätskor med slitande partiklar
Syror och baser
Vätskor med hög TS
högviskösa vätskor
• Slam
Oljor
Orena vätskor i allmänhet
Massa