Våra kunder

Våra kunder ställer stora krav på att ventilerna skall vara täta och att pumparna klarar mediat under så lång tid som möjligt. Bland våra kunder hittar man framför allt gruvor, anrikningsverk, pappersbruk, stålverk, cementfabriker och energiverk.

Våra ventiler och pumpar arbetar bland annat med pneumatisk transport av: Aska, Cement, Lime, Gips, Sand, Kiselgur,
Granuler, Mjölkpulver, Socker, Spannmål.

Vi på Minrox har  specialiserat oss på ventiler för on / off  och reglering av slitande och aggressiva vätskor.

 Kalkslurry
 Partikelhaltiga vätskor
 Syror och baser
 Vätskor med hög TS
 Högviskösa vätskor
 Dricksvatten
• Slam
 Oljor
 Orena vätskor i allmänhet
 Massa

Våra peristaltiska pumpar med kapacitet upp till 100 m3 eller mycket fin doseringSlangpumparna från Flowrox (fd Larox Flowsys)är utformade för att hålla längre med delar som är lätta att byta utFlowrox slangpumpar är idealiska för vätskor med hög torrhalt och slitande eller korrosiva egenskaper. Torrkörning eller luft i vätskan är heller inget problem för pumparna.

• Kalkmjölk/kalkslurry
 Vätskor med slitande partiklar
 Syror och baser
 Vätskor med hög TS
 Högviskösa vätskor
• Slam
 Oljor
 Orena vätskor i allmänhet
 Massa